Smart Junior 4, udžbenik | Data Status

990.00 RSD

Uz ovo izdanje možete kupiti:
SMART JUNIOR 4, CLASS AUDIO CD
Smart Junior 4, engleski jezik za 4. razred osnovne škole, radna sveska
SMART JUNIOR 4, FLASHCARDS
SMART JUNIOR 4, IWB PACK
SMART JUNIOR 4, TEACHER'S BOOK
Udžbenički komplet SMART JUNIOR je metodološki primeren nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole. Karakterišu ga izbalansirani moduli, lekcije sa lako pamtljivim pesmama, pričama i primerenim tekstovima iz svakodnevnog života, veliki broj dodatnih aktivnosti i sekcije za utvrđivanje gradiva. Prikaz lekcija u vidu stripa na vizuelno atraktivan i uzrastu primeren način, kao i radna sveska koja je u punom koloru, dodatno motivišu učenike i olakšavaju usvajanje gradiva. Bogat materijal daje mogućnost nastavniku da selektivno koristi ponuđene sadržaje i da ih prilagođava konkretnim nastavnim situacijama.

Priručnik za nastavnike, pored detaljno obrađenih lekcija sa jasnim referencama na svaku pojedinačnu stranu i segment svake lekcije iz udžbenika, sadrži i testove i portfolio sa projektima. Za nastavnike je obezbeđen i širok izbor dodatnog materijala u interaktivnoj i štampanoj formi.

Udžbenik je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rešenjem broj 650-02-00224/2012-06.

Nema na zalihama

Opis

Autor H. Q. Mitchell