Specifične smetnje u učenju

1,100.00 RSD

Sa velikim iskustvom u ovoj oblasti , kroz čvrstu povezanost  teorijskih postavki i iskustva praktičnog rada, autorka na sistematičan, precizan i iscrpan način predstavlja posebnu kategoriju učenika sa specifičnim smetnjama u učenju, podstaknuta saznanjem da i pored tipičnih opštih sposobnosti i adekvatnih obrazovnih uslova, ova deca često ispoljavaju teškoće u ovladavanju osnovnim školskim veštinama, kao što su čitanje, pisanje ili  i ostvaruju niža školska dostignuća.

Opis

Autor: Emilija Lazarević

Izdavač: Eduka

Broj strana: 310

Povez: Meki