Gramatika za 3.razred gimnazije | Klett

1,050.00 RSD

U ovom udžbeniku su obrađeni svi obrazovni sadržaji predviđeni aktuelnim Nastavnim programom za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, te su pregledno razvrstani prema oblastima, temama i podtemama: Tvorba reči, Značenjski odnosi među leksemama, Poreklo i sfera upotrebe reči, Frazeologizmi i frazeologija, Stilska vrednost leksema, Sintaksa – sintaksičke jedinice, Sintaksa – sintaksičke konstrukcije, Pravopis; na kraju su data Rešenja vežbanja i Odgovori na pitanja sa margine. Gradivo je izloženo pregledno i jasno, s pravom merom u obimu i količini iznetih podataka.

Preglednosti udžbenika naročito doprinose dobro rešene tabele i grafikoni, kao i lepo izdvojena pitanja na marginama. Ilustracije  vrše i svoje didaktičke i estetske funkcije istovremeno. Ova gramatika se na pravi način nadovezuje i na gramatike istih autorki za prvi i drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola, koje su već našle svoju primenu i potvrdu u školskoj praksi, i koje su stekle brojne pohvale i profesora i učenika.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Vesna Lompar, Aleksandra Antić