Srpski jezik i književnost 6, gramatika za šesti razred | Klet

990.00 RSD

Ovaj udžbenik ima preglednu strukturu, a gradivo je podeljeno na sledeće celine: gramatika, pravopis i jezička kultura.

Svaka oblast ima uvodnu stranu na kojoj su zanimljive ilustracije llikova koji vode šaljive dijaloge o gramatičkim pravilima, na način vrlo blizak učenicima ovog uzrasta.

Posle svake gramatičke celine postoji Kratak pregled naučenog gde se ističu najvažnije definicije i primeri gramatičkih pojava koje su prethodno obradjene.

Ono što svakako učenicima, ali i profesorima pruža mnogo zanimljivih, ali i zabavnih trenutaka jesu rubrike Zanimljivost! Pažnja! koje, kao i u petom razredu, donose neke drugačije tekstove, savete i prečice za brže i lakše učenje.

Gramatika sadrži:

  • 168 zadataka
  • 99 ilustracija

Opis

Autor:

Vesna Lompar

Izdavač:Klett