SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST ZA DRUGI RAZRED GIMNAZIJE I SREDNjIH STRUČNIH ŠKOLA | EDUKA

1,045.00 RSD

Pregledno podeljen u četrnaest poglavlja sa jasno označenim elementima: osnovni tekst, primeri, definicije, vežbanja i zadaci, kviz, dodaci i rečnik.
Posle svake obrađene vrste reči sledi izdvojen odeljak Pravopis.
Kroz ceo udžbenik date su odgovarajuće vežbe i zadaci različitih zahteva, prema standardima postignuća.
Pored proširivanja znanja iz oblasti jezika, udžbenik pruža dobru korelaciju sa znanjima iz drugih oblasti.
Svako poglavlje završava se repetitorijumom – Šta smo naučili, koji shematski jasno predstavlja suštinu naučenog.
Završni test sa zadacima za samoprocenjivanje otvara mogućnosti za samostalan rad i za individualizaciju nastave.
Na kraju knjige nalaze se rešenja zadataka, rečnik i registar imena i pojmova.

Opis

Autori: Dr Duška Klikovac i Mr Ljiljana Nikolić