SRPSKI JEZIK ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJA I SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA

1,100.00 RSD

Organizovan je pregledno, u dvanaest celina;svako poglavlje čini jasno označen osnovni tekst, primeri, definicije, dodaci, vežbe i rečnik.
Vežbanja su data optimalno, težinom i obimom, a zadaci su različitih zahteva, prema standardima postignuća.
Rečnički dodaci (akcentovane rečničke odrednice) na marginama osnovnog teksta objašnjavaju poreklo i značenje upotrebljenih reči i jezičkih termina.
Svako poglavlje završava se repetitorijumom – Šta smo naučili, koji shematski jasno predstavlja suštinu naučenog.
Završni test sa zadacima za samoprocenjivanje otvara mogućnosti za samostalan rad i za individualizaciju nastave.
Na kraju knjige nalaze se rešenja zadataka, rečnik i registar imena i pojmova.

Opis

Autori: Dr Duška Klikovac i Mr Ljiljana Nikolić