Svet oko nas 2 – udžbenik za drugi razred | Novi logos

940.00 RSD

Udžbenički komplet dosledno prati Nastavni plan i program Sveta oko nas za 2. razred osnovne škole. Jasan je koncept građenja svake nastavne jedinice.
Autori objašnjavaju učenicima zbog čega su im važni naučeni sadržaji.

Učenici se korelacijom nastavnih predmeta motivišu za rad.
Udžbenik razvija istraživački duh učenika putem interesantnih i motivišućih zadataka i učenici usvajaju gradivo kroz eksperimente i rešavajući problemske situacije i sistematizuju znanja kroz mape pojmova.

U Radnoj svesci za drugi razred zadaci su standardizovani i i primereni uzrastu, razvijaju kod učenika pojam nauke i želju za sticanjem novih znanja, istraživanjem, zaključivanjem i opažanjem.

Opis

Autori
LJilja Stokanović
Gordana Lukić

Gordana Subakov Simić