Svet oko nas 2A | Eduka

920.00 RSD

Radni udžbenik Svet oko nas za drugi razred 2a i 2b (Marela Manojlović, Brankica Đurić):

Usklađen je sa novim Programom nastave i učenja, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja.
Na zanimljiv, podsticajan i neposredan način uvodi decu u teme iz sveta koji ih okružuje, direktno im se obraćajući.
Obiluje diferenciranim zadacima koji decu podstiču na razmišljanje i kreativnost, kao i na iznošenje vlastitog iskustva i doživljaja.
Podrška je interaktivnom pristupu u realizaciji sadržaja i planiranju nastavnih aktivnosti.
Zastupa bogate i raznovrsne oblike učenja koji se mogu sprovoditi u učionici ili izvan nje, u obliku individualnog, saradničkog ili projektnog učenja.

Šifra proizvoda: 4029 Kategorije: , , Oznake: , , ,

Opis

Autori: Marela Manojlović, Brankica Đukić