Svjetska politika nakon 1945

3,300.00 RSD

Hronologija političkih događaja uspešno paradigmatično i dijahronički predstavljena, bez nametanja autorovog stava ili bilo kakve političke ideologije, sakupljene u ovoj knjizi, čini najopsežniju i najsavremeniju analizu svetske istorije posle Drugog svetskog rata. Jednostavan i razumljiv pristup i informativan, sintetički pregled međunarodnih događaja i trendova, podeljen hronološki i regionalno, sa opisnim materijalom obrađenim metodom naučne analize, Calvocoressi gotovo uključuje u pozitivističku školu građanske istoriografije. Ovo sedmo izdanje „Svetske politike“ detaljno istraženo studijama zemalja i iscrpnim autorovim istraživanjima političkih konotacija i događaja u Evropi, bivšem SSSR-u i Americi, jedno je od najkompetentnijih studija uvida u noviju istoriju sveta, sa posebnim kompetencija za probleme zemalja trećeg sveta, posebno Afrike. „Ova knjiga spada u kategoriju opštih pregleda savremene političke istorije i kriznih žarišta, a posebnu reputaciju stekla je (sedam izdanja) zahvaljujući sveobuhvatnoj analizi i stalnom ažuriranju moderne istorije, što je čini korisnom za šire čitanje, posebno studente međunarodnih odnosa.“ dr. sc. Mario Nobilo „Svetska politika posle 1945. Petera Kalvokorezija danas je klasično delo koje za svoje čitaostvo ima studente i profesore međunarodnih odnosa i svetske politike, ali i druge profesionalce, poput novinara, političara i menadžera, i konačno širi krug politiziranih čitalaca iz tzv. . glavni tok. “ dr. sc. Darko Bekić

Nema na zalihama

Opis

Autor: Peter Calvocoressi

Izdavač: Globus, Zagreb

Godina izdanja: 2003.

Broj strana: 856

Povez: tvrdi