Tehnika i tehnologija 6, materijali za konstruktorsko modelovanje | Klet

1,690.00 RSD

Jedan od osnovih motiva nastavnika tehničkog i informatičkog obrazovanja da se okrenu našim udžbenicima jesu upravo potrebe predavača. U saradnji sa brojnim evaluatorima uspeli smo da „iznesemo” udžbenike koji svojim narativnim rasporedom, odnosom pojedinih celina i kreativnim redosledom didaktičkih aparatura olakšavaju predavaču da, u kratkom periodu kao što je školski čas, svojim učenicima prenese sve što predviđaju Nastavni plan i program.

Sistematičnost i preglednost, jednostavnost i preciznost, aktuelnost sadržaja, atraktivan izgled i bogat vizuelni materijal, raznovrsne vežbe i materijali za praktičan rad osnovne su odlike ovih udžbeničkih kompleta.

Nema na zalihama

Opis

Autori:

Nenad Stamenović

Aleksa Vučićević

Izdavač:Klett