Tehnika i tehnologija – Materijal za konstruktorsko oblikovanje 6. razred | M&G Dakta

1,620.00 RSD

• 25 ponuđenih ideja
• 9 razrađenih ideja

Za oblikovanje maketa i modela u okviru pratećeg materijala predviđeni su elementi u obliku letvica, papira, polukartona, kartona, plastične folije… čiji stepen pripremljenosti omogućava njihovu brzu izradu.  Pri oblikovanju ponuđenih maketa i modela posebna pažnja posvećena je i ekonomičnom korišćenju materijala i vremena koje je potrebno za njegovo oblikovanje.

Opis

Autori: Milan Sanader i Gordana Sanader