Tehnika i tehnologija 7, komplet materijala

1,760.00 RSD

Udžbenik i konstruktorski materijali prate sadržaje novog Plana i programa nastave i učenja i obezbeđuju ostvarivanje ishoda. U udžbeniku se uz pomoć nekoliko metodičkih aparatura učenici upućuju na kreativno razmišljanje, uočavanje i prepoznavanje stvaralaštva u svetu koji ih okružuje. Udžbenik obiluje bogatom metodičkom aparaturom i velikim brojem manjih projekata, problemskih pitanja i zadataka. Učenici se upućuju na uočavanje i prepoznavanje tehnoloških dostignuća i primene istih u svakodnevnom životu. Test nakon poglavlja čine pitanja i zadaci različitog tipa, koji su razvrstani na tri nivoa složenosti zahteva. Rešavajući zadatke, učenici osvajaju bodove, a njihovim sabiranjem otkrivaju, u skali na kraju testa, poruku i podstrek za dalje učenje. Uz udžbenik za 7. razred pripremili smo i konstruktorske materijale bogatog sadržaja, s predlogom velikog broja vežbi za praktičan rad učenika. Makete/modele učenici mogu izraditi prema primerima koji su dati u uputstvu konstruktorskih materijala ili mogu samostalno osmisliti model.

Opis

Tehnika i tehnologija 7, komplet materijala