Tehnika i tehnologija 6, radna sveska | Eduka

790.00 RSD

Dodatni materijal Radna sveska iz tehnike i tehnologije (Zoran Lapčević) prati sadržaje
u udžbeniku i u skladu je sa Planom i programom nastave i učenja nastavnog predmeta,
a u funkciji je utvrđivanja i provere usvojenih znanja. Obiluje nalozima kao što su
izrade tehničkih crteža, radne vežbe, a takođe je ostavljeno dovoljno prostora za rad i
ostvarivanje sopstvenih ideja.

Opis

Autor: Zoran Lapčević