Tiptoes 3 radna sveska iz engleskog jezika | BIGZ

690.00 RSD

Koncept radne sveske nadovezuje se na koncept udžbenika, sa kojim je u tesnoj tematskoj, sadržajnoj i organizacionoj vezi. Raznovrsnost vežbi i zadataka omogućava lakšu obradu i bolje savladavanje i usvajanje sadržaja. Vežbanja sadrže raznovrsne tipove zadataka, koji su raspoređeni na tri nivoa složenosti. (Inter)kulturni aspekti su integrisani u sadržaj zadataka (tipična imena, nazivi obroka, priče, tradicionalne rime – nursery rhymes, praznični običaji, rođendanski pozdravi). Različite jezičke veštine se istovremeno uvežbavaju radom na zadacima. Raznovrsnost ilustracija stvara stimulativno vizuelno okruženje za rad.

Opis

Autor: Vesna Tutunović