Urgentni priručnik za lekare

1,500.00 RSD

U ovom priručniku su izneta osnovna uputstva za inicijalno zbrinjavanje bolesnika u urgentnoj medicini, posebno u prehospitalnoj fazi. Obrađena su stanja koja se najčešće sreću u našoj praksi. Opisani su oni terapijski postupci i lekovi koji stoje na raspolaganju u našim uslovima. Izneta je lekarska dijagnostika i terapija u terenskim uslovima, s obzirom da su kod nas tradicionalno lekari angažovani u hitnoj pomoći.

Težište je stavljeno na način razmišljanja i odlučivanja u urgentnim situacijama, kako bi se poboljšala operativnost u praktičnom radu. Dijagnoza i terapija su razmatrane u zavisnosti od stepena težine kliničke slike.

Posebno je naglašeno nekoliko osnovnih pravila i veština iz oblasti anesteziologije, neophodnih za inicijalno zbrinjavanje vitalno ugroženog bolesnika u stanju kome ili kliničke smrti. (punkcija spoljašnje jugularne vene, endotrahealna intubacija).

Primeri iz prakse koji ilustruju ovde iznete principe mogu se naći u zbirci slučajeva koja izlazi pod naslovom „Urgentni slučajevi“ i koja sa ovim priručnikom čini prirodnu celinu.

Priručnik je namenjen studentima završnih godina Medicinskog fakulteta, lekarima pripravnicima, mlađim lekarima u hitnim službama i, uopšte, lekarima koji se bave urgentnom medicinom ili su zainteresovani za tu oblast.

Ivan D. Ristić

Šifra proizvoda: 40003 Kategorije: ,

Opis

Autor: Ivan D. Ristić

Izdavač: Obeležja plus

Godina izdanja: 2016.

Broj stranica: 333

Povez: tvrdi

Format: 145 x 206 mm