Version originale vert, udžbenik za 3.razred | Klett

990.00 RSD

Ovaj udžbenik je usklađen sa nastavnim planom i programom šeste godine učenja francuskog jezika u drugom razredu srednje škole, kao i za učenike koji nastavljaju učenje po ovoj metodi. Sam udžbenik obuhvata devet nastavnih celina na 129 strana i taj deo odgovara nastavnom planu za drugi razred gimnazija i stručnih srednjih škola (šesta godina učenja). Ostatak materijala koji se nalazi u ovoj knjizi predstavlja dopunu za dve godine učenja u trećem i četvrtom razredu gimnazija i stručnih srednjih škola (treća i četvrta godina učenja).

Version Originale vert pored lekcija u sebi sadrži i radnu svesku, audio vežbanja na CD-u, pripremu za DELF, učenički dnevnik za procenu napredovanja učenika, mogućnosti za rad na internet sajtu, kao i dodatnu mogućnost da se koristi projektoru ili na interaktivnoj tabli.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Monique Denyer, Christian Ollivier, Émilie Perrichon