Više biljke – stablašice

4,500.00 RSD

Sistematika bilja pomaže da se upoznamo s raznolikošću biljnog svijeta, a autorica je sistematiku uzela kao osnovicu za gospodarsko značenje bilja, što je zapravo glavna preokupacija agronoma.Namjera autorice bila je olakšati studentima snalaženje u opsežnoj materiji nabrajanje znanstvenih, latinsko-grčkih imena biljaka i skupina kojima pripadaju te morfološkim podacima, osobito o broju dijelova cvijeta, tipu cvata i ploda. Sistematika bilja pomaže upoznavanju s raznolikošću biljnog svijeta, a autorica je sistematiku uzela kao osnovicu za gospodarsko značenje bilja, što je zapravo glavna preokupacija agronoma.

Opis

Autor:Nada Hulina

Izdavač: Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb

Godina izdavanja: 2011.

Broj strana: 341

Povez: tvrdi

Format: 210 x 275 mm