Waldeyerova anatomija čovjeka

Nova Waldeyerova anatomija čovjeka isrcpan je i dobro ilustriran udžbenik, utemeljen na najnovijim spoznajama. U detaljnom pojmovniku prikazani su svi anatomski i klinički stručni izrazi iz knjige kao i njihovo jezično porijeklo, čime su pojašnjeni i neobični nazivi (primjerice musculus gastrocnemius – trbušasti mišić lista), a pojedini latinsko-grčki izrazi reducirani su do jednostavnih izričaja.

U novome izdanju autorima je stalo da prikažu doprinos anatomije biokemiji i fiziologiji te, posebice, klinici i time unaprijede integraciju pretklinike u kliniku, što, uostalom, novi curriculum i zahtijeva.

Ovo je prvo hrvatsko izdanje 17. njemačkog prerađenog izdanja (2003.), jednog od najpoznatijih svjetskih udžbenika anatomije. Knjiga sadrži 883 slikovnih prikaza i 45 tablica, a urednik hrvatskog izdanja je Ivan Vinter.

Golden marketing / Tehnička knjiga

Kategorija:

Opis

Grupa autora, Ivan Vinter