Way up 4, udžbenik i radna sveska + CD | Klett

1,250.00 RSD

Udžbenički komplet za četvrtu godinu gimnazija i srednjih stručnih škola (dvanaesta godina učenja) + CD

Udžbenik i radna sveska su potpuno usklađeni sa Nastavnim planom i programom, pri čemu se vodilo računa da teme koje se obrađuju budu zanimljive srednjoškolcima. Tekstovi su autentični, savremeni i raznovrsni. Odabrane aktivnosti ohrabruju učenike da prevaziđu probleme sa kojima se suočavaju kada čitaju, pišu i govore na engleskom jeziku. Udžbenik i radnu svesku prati Grammar and Vocabulary Booklet koji sadrži gramatička objašnjenja na engleskom jeziku, listu nepravilnih glagola, listu fonetskih simbola i registar nepoznatih reči koje su prevedene na srpski jezik.

Nema na zalihama

Opis

Autori:Joanne Collie, Zlata Vasić, Marija Lazović