ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE 6.razred | Gerundijum

1,100.00 RSD

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE
za 6. razred osnovne škole – Na tri nivoa

• Velik broj zadataka osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa znanja
• Usaglašenost zadataka sa standardima za kraj osnovnoškolskog obrazovanja
• Inovativne i savremene forme konceptualnih zadataka
• zastupljenost različitih vrsti zadataka za nastavu (kontrolne vežbe i pismeni zadaci, kratke usmene i pismene provere, kvizovi…)kao i za vannastavnu praksu (dodatna i dopunska nastava, sekcija, takmičenja)
• Jasna, precizna i pregledna rešenja

Opis

Autori :
S. Ješić
T. Njaradi
J. Blagojević