Život u školama

1,155.00 RSD

Život u školama – uvod u kritičku pedagogiju u osnovama obrazovanja, temeljni je Meklarenov tekst, više puta objavljivan i prevođen. Autor, sa sebi svojstvenom beskompromisnošću, iznosi priču o sopstvenom putovanju kroz polje obrazovanja: od liberalnog humaniste koji je naglašavao neophodnost reforme, do humaniste marksističke provenijencije koji se zalaže za revolucionarnu praksu. Jezgro knjige čini raniji autorov školski dnevnik Povici sa hodnika – novi prigradski geto, u kojem je, na početku svog predavačkog rada, opisao praksu u školi iz socijalno najzapostavljenijeg dela Toronta. Knjiga je pokrenula javnu obrazovnu debatu u Kanadi, ali to nije zadovoljilo njenog autora, koji je bivao sve nezadovoljniji ovim pokušajem da razume i drugima prenese svoja školska iskustva: „Moj je dnevnik pre svega bio jedan opis događaja, bez teorijskog okvira koji bi čitaocu pomogao da bolje shvati okolnosti koje sam se trudio da opišem“. Otuda je tekst Meklarenovog školskog dnevnika godinama kasnije reinterpretiran sa teorijskog stanovišta kritičke pedagogije, postavši deo šireg projekta koji se bavi kritičkom analizom obrazovanja i nastave, iz perspektive dijalektičke suprotstavljenosti rada i kapitala. Autor nije računao na to da će, u godinama koje dolaze, ova knjiga postati svojevrsni pedagoški klasik, jedno od najvažnijih dela kritičke pedagogije uopšte. ​Piter Meklaren je poznat po svojim radovima i angažovanju u oblasti kritičke pedagogije, kritičke pismenosti, sociologije i antropologije obrazovanja, kulturoloških studija, kritičke etnografije i marksističke teorije. Bio je predavač i direktor Centra za obrazovanje i kulturološke studije na univerzitetu Majami i profesor na Odseku za postdiplomske studije u oblasti obrazovanja i informacija na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu. Njegovi radovi i politički aktivizam često su ga vodili u Latinsku Ameriku, na Karibe, u Evropu, Srednji istok i jugoistočnu Aziju. Kritičkom pedagogijom se bavi ne samo kao teorijom i filozofijom obrazovanja nego i kao društvenim pokretom koji je orijentisan na praksu, na način na koji je to definisao njen utemeljivač, Paulo Freire. To je Anri Žiru objasnio kao „pokret u obrazovanju, vođen strašću i principima, koji pomaže učenicima da razviju svest o slobodi, da prepoznaju autoritarne tendencije i povežu znanje i moć sa sposobnošću da deluju konstruktivno”. Meklarenove najnovije knjige su Revolucionarni multikulturalizam: Pedagogije suprotstavljanja za novi milenijum, Kritička pedagogija i kultura predatorstva: suprot-stavljene politike u postmoderno doba, Školovanje kao ritualna predstava: ka političkoj ekonomiji obrazovnih simbola i gestova, kao i Život u školama: uvod u Kritičku pedagogiju u osnovama obrazovanja.

Opis

Autor: Piter Meklaren

Izdavač: Eduka

Godina izdanja: 2014

Povez: meki

Broj stranica: 594