Deset prednosti igara u učionici

Istraživanja su pokazala da postoje mnoge koristi od uvođenja igara u učionice, i to svakodnevno. Prilikom planiranja/osmišljavanja časova, nastavnici bi trebalo da uvrste bar jednu igru dnevno u jednu od ključnih oblasti nastavnog plana, kao sredstvo za podučavanje ili sredstvo za učenje, kao strategiju za procenjivanje ili kao sredstvo za motivaciju đaka.

Kroz igru, učenici se više uključuju u gradivo koje uče, sadržaj se bolje pamti i raste pozitivno raspoloženje (energija) među učenicima.

„Kroz igru mozak najbolje uči” – Dajen Ekman

1. MOTIVACIJA RASTE
Igranje igara povećava sveukupnu motivisanost u učionici. Dok se igraju, učenici su više motivisani da uče, obraćaju pažnju na postavljene zadatke i u njima učestvuju. Igre pomažu učenicima da se osete kao deo ekipe kao i da sami preuzmu odgovornost prilikom učenja. Igre takođe mogu da posluže kao odlično sredstvo za održavanje discipline i da pomognu da se učenici motivišu.

2. TAKMIČARSKI DUH
Među učenicima često vlada veliko rivalstvo, naročito među dečacima. Igre su odličan način da se kanališe i kontroliše rivalstvo među vršnjacima. Uvođenjem igara učenici mogu da jačaju takmičarski duh na pravi način, takmičeći se jedni protiv drugih dok igraju neku igru i bodreći jedni druge tokom drugih nastavnih aktivnosti.

3. SIMULATOR STRATEGIJE
Većina igara zahteva osmišljavanje strategije za rešavanje problema kao i planiranje. Primenom niza strategija u igri, učenici vežbaju sposobnost pamćenja, rešavanja problema i podižu nivo mentalnih funkcija. Stimulacija mozga nekom igrom strategije može biti odlična vežba za moždane funkcije.

4. POZITIVNA ENERGIJA MEĐU VRŠNJACIMA
Korišćenjem igara u nastavi, kao i u procesu predavanja i učenja, povećava se zainteresovanost za gradivo, motivišu se đaci da više učestvuju i dolazi do stvaranja pozitivnog pristupa učenju. Igre takođe mogu da stvore i pozitivna sećanja i iskustva vezana za učenje.

5. SMANJENJE STRESA
Odgovaranje na pitanja u radnim sveskama ili pisanje sastava može biti prilično zastrašujuće i stresno za pojedine učenike. Ovo takođe može dovesti do osećanja odbojnosti učenika prema svom radnom okruženju.
Umesto radnih svezaka, vežbanki i slično, upravo korišćenje igara dovodi do smanjenja stresa ili treme kod učenika kada treba da demonstriraju kako vladaju znanjem, veštinom i koliko su razumeli temu. Što imaju manju tremu, to će im biti lakše da izgrade pozitivna osećanja prema svom radnom okruženju i da pokažu pravi nivo svog znanja.

6. POBOLjŠANJE PAMĆENJA
Igranje niza igara specifičnog sadržaja može da poveća sposobnost pamćenja. Dok se igraju, učenici treba da pamte važne detalje o temi igre, ali takođe vežbaju i da brže misle i reaguju.
Igre koje su osmislili sami učenici mogu da se pokažu i kao najefikasnije. Smišljanje i realizovanje igre od đaka zahteva da um koriste da osmisle sadržaj, pitanja i odgovore koji su neophodni za igru, a zatim da odgovore na pitanja koja su im zadata u nastavnoj temi.

7. SARADNJA U ODELJENJU
Igranje igara u učionici povećava saradnju u odeljenju. Učenici treba da rade kao ekipa ukoliko se takmiče svi protiv nastavnika, ili međusobno – formiranjem manjih takmičarskih grupa.
Kroz igre učenici uče kao da menjaju mesta u timu, razvijaju poštovanje jedni prema drugima, razvijaju umeće da slušaju druge i uče se poštenom takmičenju. Igre iz učionice mogu biti korisne i za jačanje odeljenja kao tima (team building).

8. UPOZORENJE I PAŽNJA
Igranje igara od učenika zahteva da veoma obraćaju pažnju na detalje. Ako igra brzo teče, učenik treba da bude i pažljiv i spreman da brzo reaguje. Ova pažnja prilikom igranja neke igre može pomoći učenicima da ostaju fokusirani na druge zadatke u učionici tokom dana.

9. DRUŽENJE I ZABAVA
Igranje u učionici uvek je veoma zabavno. Dok se igraju, proizvodi se hormon endorfin koji stimuliše mozak i pospešuje osećanje ushićenosti. Ova ushićenost izaziva intenzivno osećanje sreće i uzbuđenja među đacima u odeljenju, što doprinosi stvaranju pozitivnog radnog okruženja.

10. NOVA ZNANJA
Igre su odlično sredstvo za učenje u učionici jer novo znanje čine stabilnim. Nakon podučavanja novog sadržaja, učenicima pružite igru koja će utvrditi njihovo razumevanje i to povezati s onim što već znaju. Zadatak da đaci kreiraju svoje specifične igre, specifične sadržine, takođe može da olakša ocenjivanje na kraju radne jedinice (časa/tromesečja…).

Preuzeto sa
https://www.teachstarter.com/blog/10-benefits-playing-games-classroom/
Prevod i lektura Septembar doo