Trideset jedna iznenađujuća činjenica o učenju 6/7

Budite spremni da ostavite po strani svoja tradicionalna uverenja jer nauka traži i pronalazi nove metode koje vode ka budućem uspehu, u ovom slučaju – uspehu u učenju.

23. Kod dece koja su ohrabrena da naglas razgovaraju sama sa sobom veća je verovatnoća da će uspešno učiti.

Da li ste ikada stajali ispred ogledala i uvežbavali prezentaciju ili važan razgovor koji je trebalo da obavite? Nauka pokazuje da je ovo korisna metoda učenja i samoanalize. Savet za izuzetnu decu uključio je koncept pričanja naglas u svoj članak o učenju.

Ako učenik radi na matematičkom problemu ili na nekom teškom konceptu, pričanje sa samim sobom može pomoći prilikom razmišljanja i logičkog zaključivanja. Govoreći glasno, učenik aktivira još jedno od pet čula, čulo sluha, i može postati svestan detalja koji mogu da mu promaknu ako samo čita iznova i iznova u sebi.

Ovaj koncept takođe pomaže prilikom pisanja. Ako dete pročita svoj sastav ili se rad pročita naglas, uvo može lakše da uhvati neke neodgovarajuće fraze koje se nekad i ne primete ako se rad isključivo iščitava u sebi, pri čemu se koriste samo oči.

24. Deca se ponašaju bolje kada su roditelji uključeni u njihovo obrazovanje, kako kod kuće, tako i u školi.

Kada roditelj šalje dete u školu autobusom ili ga dovozi kolima, to ne znači da je sve učenje prebačeno na školu. Roditelji su ključna komponenta uspeha svoje dece. Centar za učenike Univerziteta u Njujorku piše o roditeljima kao o ključnom elementu za uspeh u školi.

Učenje se nastavlja i nakon završetka škole. Roditelji mogu da pomognu deci prilikom izrade domaćeg zadatka, prilikom čitanja, u dodatnim aktivnostima, kako bi obogatili životna iskustva svoje dece koja se ne odnose samo na boravak u školi. Roditelji tako treba da budu obavešteni i o problemima u ponašanju deteta u školi ili o društvenim događajima kojima treba da prisustvuju. Kada su roditelji aktivni u obrazovanju svog deteta, to smanjuje emocionalne poremećaje i druge negativne pojave koje mogu ugroziti obrazovni proces.

25. Igranje igara može razviti pozitivan stav kod dece prema matematici.

Matematika lako može da postane dosadan i suvoparan predmet, pun problema koji se ponavljaju, formula i testova. Ali kada nastavnici dodaju igre u nastavni plan i program, stavovi učenika o matematici drastično se menjaju. Leika Breg sa Univerziteta Dikin u svom istraživanju primetila je da je igranje igara pomoglo da se promeni stav deteta prema matematici kao predmetu. Porastao je broj dece koja su bila u stanju da artikulišu pozitivne emocije vezane za matematiku, kao što je poraslo i poverenje dece u pogledu prihvatanja različitih koncepata. To je dovelo do porasta energije koju su deca bila spremna da ulože prilikom učenja matematike, porasla je motivacija kod dece što je, na kraju, dovelo do više uspeha. Čini se da je igranje matematičkih igrica pomoglo u ublažavanju dosade koja se javlja kada je neki matematički problem potrebno više puta rešavati kako bi se došlo do tačnog rešenja.

26. Deca koja učestvuju u šaljivim aktivnostima razvijaju bolje pamćenje.

Da li se sećate kada ste se poslednji put smejali od srca dok vas nije zaboleo stomak? Ako ste dovoljno srećni da vam je smeh verni pratilac u svakodnevnom životu, verovatno ćete se lako setiti šta je izazvalo taj smeh. Smeh je dokaz da su angažovani telo, um i srce i povećava verovatnoću da ste u mogućnosti da se setite šta je izazvalo pozitivne emocije. Smeh ne samo da povećava sposobnost deteta da se seća humora, već daje osećanje sigurnosti i zadovoljstva.

Pem Šiler i Klarisa A. Vilis, obe naučne radnice i predavači, specijalistkinje za izradu nastavnih planova i programa, objavile su tekst koji ističe ovu činjenicu. One su primetile da smeh, osim što povećava sposobnost deteta da se seća humora, daje i osećanje sigurnosti i zadovoljstva. Važno je da nastavnici koriste šaljive pesme, igre ili duhovite izraze da započnu lekciju. Ovaj pozitivan početak dovodi do uspešnog savladavanja lekcije.

27. Deca koja koriste elektronske knjige pokazuju veći nivo saradnje i pamte više informacija.

Kako razvoj tehnologija stalno napreduje, prostor za učenje i učionica brzo se menjaju. Knjige posebno prolaze kroz digitalni remont jer je sve više tekstova dostupno na internetu i u elektronskom obliku. U eseju pod nazivom „Efekti elektronskih knjiga namenjenih deci u obrazovanju” utvrđeno je da su studenti i đaci koji su koristili elektronske knjige sa zvučnim efektima, naracijom, muzikom i video-snimcima mogli da pronađu i navedu više informacija nego deca koja su koristila tradicionalni štampani tekst. Upotreba e-knjige takođe je poboljšala grupnu saradnju i omogućila učenicima više mogućnosti za interakciju. U suštini, e-knjiga je više doprinela grupnoj aktivnosti nego pojedinačno čitanje.

Preuzeto sa

31 Surprising Facts About Learning


Prevod i lektura Septembar doo