HURRA WIR LERNEN DEUTSCH 4 | Zavod za udžbenike

928.00 RSD

Udžbenik za 4. godinu učenja nemačkog jezika obuhvata tekstove koji su usklađeni sa razvojnim mogućnostima učenika i dostignutim nivoom znanja nemačkog jezika. Osim toga, oni odgovaraju interesovanjima učenika datog uzrasta. U okviru svake lekcije – tematske celine definisane su opšte komunikativne situacije, uključujući i očekivane komunikativne aktivnosti. Gramatički pregled na kraju udžbenika predstavlja korisno sažimanje gramatičke građe obrađene u lekcijama.

Nema na zalihama

Opis

Autori: FAJFER-ČAGOROVIĆ IVANKA , VRAČARIĆ ILDIKO , BABIĆ ANA , ŠMIT CVIJETA