Matematika za četvrti razred – udžbenik | Kreativni centar

850.00 RSD

U udžbeniku su na jasan i pregledan način izloženi sadržaji preporučeni novim programom nastave i učenja. Izlaganje je postupno i sistematično, kad god je to moguće polazi se od primera koji su bliski dečjem iskustvu, objašnjenja su detaljna i prilagođena uzrastu. Raznolikošću zahteva i upućivanjem na različite načine rada i aktivnosti – crtanjem, bojenjem, lepljenjem, pravljenjem kolaža, radom u par, na kompjuteru i sl. – kod učenika se razvija svest o praktičnosti matematičkih veština i razvija pozitivan stav prema matematici. Osim izrade zadataka, učenici se upućuju da istražuju na internetu, prave prezentacije i uče kroz matematičke igre. Svaka metodička celina završava se sistematizacijom obrađenog gradiva.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Jasmina Milinković