Matematika za četvrti razred – radna sveska | Kreativni centar

1,090.00 RSD

Radna sveska prati sadržaje obrađene u udžbeniku i u njoj se nalazi dovoljan broj zadataka i drugih aktivnosti, koji omogućavaju uvežbavanje novog gradiva i rad kod kuće. Zadaci su raznovrsni po sadržaju, formi i stepenu težine, kao i u pogledu primera na koje se pozivaju, što je značajno za podsticanje dečje radoznalosti i interesovanja za matematiku. Mnogi zadaci oslonjeni su na realne situacije, što omogućava povezivanje matematike sa svakodnevnim životom i iskustvom učenika. Instrukcije za izradu zadataka su precizne i jasne, a posebno su označeni zadaci za čiju je izradu predviđen rad u svesci. Na kraju svake metodičke celine u radnoj svesci nalazi se test za samoproveru znanja.

Nema na zalihama

Opis

Autor: Jasmina Milinković