ORBITA 2 – ruski jezik za 6. razred osnovne škole | Zavod za udžbenike

860.00 RSD

7. izdanje – 2016. godine

ORBITA 2 – RUSKI JEZIK za 6. razred osnovne škole

Udžbenik za 2. godinu učenja ruskog jezika. Lekcije su struktuirane tako da se u okviru jedne teme pojavljuje nekoliko segmenata koji su različiti po sadržaju i funkciji, i svaki je na određeni način didaktiziran, te ga prate zahtevi, objašnjenja i zabavne strane. Posebna pažnja usmerena je na usvajanje morfologije, a crtež je korišćen za lakše i upečatljivije usvajanje pravila.

Opis

Autori: MIRKOVIĆ SVETLANA , PETKOVIĆ MARINA , PIPER PREDRAG