Svet u mojim rukama, udžbenički komplet za likovnu kulturu za treći razred osnovne škole | Klet

1,350.00 RSD

Udžbenik Svet u mojim rukama je prikladno grafički dizajnerstki oblikovan i u potpunosti obrađuje nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom za treći razred osnovne škole.

PRELISTAJTE UDŽBENIK

Udžbenik omogućava učeniku eksperimentisanje sa različitim likovnim materijalima i tehnikama. Na taj način podstiču se ideje i otvaraju široke mogućnosti likovnog izražavanja na zadatu temu. Lako se uočavaju izražajne mogućnosti određenih tehnika.

Komplet se sastoji od udžbenika i materijala za rad – Svaštarko“.

„Svaštarko“ sadrži:

  • pak-papir
  • bojene papire
  • mape
  • štampani materijal
  • podloge za radove
  • mrežicu
  • kartone
  • blokčić

Opis

Autori:

Dr Nevena Hadži-Jovančić