Srpski jetik, udžbenik za četvrti razred | Kreativni centar

930.00 RSD

Ovaj radni udžbenik osmišljen je tako da na zanimljiv način uvodi učenike u sadržaje iz gramatike i jezičke kulture, predviđene novim programom nastave i učenja. Posebna pažnja posvećena je podsticanju kreativnosti učenika. Uz to, dati su i brojni primeri koji treba da omoguće učeniku da na interesantan način usvaja gradivo: veseli kviz, rebusi, ukrštenice i drugo. Nastavne jedinice iz oblasti gramatike sadrže zanimljive primere iz svakodnevne komunikacije. U prilogu udžbenika nalazi se 11 kontrolnih listova kojima se u toku godine proveravaju ishodi koji se tiču čitanja, pisanja, gramatike, književnosti i nekih elemenata govorne kulture. Na kraju udžbenika pod naslovom „Šta smo naučili“ data je sistematizacija gramatičkih i pravopisnih pravila. Sadržaji u oblasti jezičke kulture potkrepljeni su zanimljivim primerima bliskim ovom uzrastu i vežbama za lakše savlađivanje ovih oblika izražavanja. Za svaki zadatak data je procena nivoa težine (zadaci osnovnog nivoa, zadaci srednjeg nivoa i zadaci naprednog nivoa).

Nema na zalihama

Opis

Autor: Simeon Marinković