ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE za 7. razred osnovne škole | Gerundijum

1,100.00 RSD

• Veliki broj raznovrsnih zadataka u formi tačno/netačno i dopunjavanja čijim rešavanjem učenici stiču teorijska znanja
• Zadaci sa više zahteva koji unapređuju učenikove računske veštine, a mogu se rasporediti za rad na času, kod kuće, na dopunskoj ili dodatnoj nastavi
• Jasna, precizna i pregledna rešenja

Opis

Autori :
S. Ješić,
D. Mišić,
A. Rosić