POCUS – Stetoskop 21. veka

U portfoliju Ivice Zdravkovića možete pročitati da je diplomirao 1995. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da je specijalizaciju opšte medicine završio 2005. godine, zvanje primarijusa dobio 2014. godine, da je 2019. godine dobio  priznanje “Edukator godine” od Američke POCUS akadenije.

Dalje…